Chyba Vážení zákazníci, z důvodu stěhování provozovny jsou osobní odběry možné POUZE po předchozí domluvě.

Reklamace

Reklamace:

Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí a to písemnou formou.

1. Reklamaci můžete uplatnit u provozovatele internetového obchodu těmito způsoby:

a) e-mailem na adresu: classicdvd@classicdvd.cz
b) faxem na č. 235 300 682
c) písemně poštou na adresu : EUROMUSICA s.r.o., Nádraží 129, Beroun 26601

2. Reklamace musí obsahovat následující údaje:

a) číslo prodejního dokladu
b) popis zjištěných závad

3. V případě zjištění výrobní vady nebo záměny titulů, bude zboží vyměněno, či vrácena peněžní částka. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou či telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Vyřizování reklamací se řídí následujícími právními normami:

Zákon 136/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., OZ ve znění pozdějších předpisů, OZ Odd. IV. - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

Nákupní Košík 0 ks za 0 Kč
Kontakt